ZÍSKÁNÍ LICENCE

Společnost FINEMATIC SICAV, a.s. založená autory projektu FINEMATIC získala povolení České národní banky k činnosti samosprávného investičního fondu.

Původní projekt FINEMATIC v současnosti přechází na fond kvalifikovaných investorů.

Vydávání investičních akcií fondu FINEMATIC zahájíme začátkem roku 2022.

FINEMATIC se zabývá algoritmickým burzovním obchodováním. Prostřednictvím vlastních matematických modelů nabízí alternativu k běžným investicím do akcií a dluhopisů a umožňuje optimalizaci klientova portfolia. V nejvyspělejších ekonomikách tvoří algoritmické

obchodování běžnou součást investiční nabídky, v zemích střední a východní Evropy je ovšem teprve v začátcích. FINEMATIC zde představuje jednoho z prvních systematických správců majetku, který konkuruje elitním světovým společnostem.