FINEMATIC vznikl jako český projekt, jehož autoři se potkali v roce 2000 při studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Na základě prvních zkušeností s burzovním obchodováním se v roce 2007 rozhodli vyvinout vlastní počítačový program zaměřený na algoritmické obchodování s cílem vyloučit vliv emocí při výběru a realizaci obchodů.

Majetek prvních investorů začali zakladatelé projektu FINEMATIC spravovat pomocí vlastního softwaru v roce 2014. Správu majetku poskytovali jako fyzické osoby v režimu nespadajícím pod dohled České národní banky. Jejich dalším cílem bylo získání licence k provozování fondu kvalifikovaných investorů. Tuto licenci obdrželi v roce 2021 pro společnost FINEMATIC SICAV, a.s.

FINEMATIC využívá unikátních teoretických znalostí i praktických zkušeností, v čemž spočívá jeho konkurenční výhoda. FINEMATIC je od svého počátku transparentní, dodržuje přísné etické zásady a zakládá si na osobním kontaktu s klientem.


HISTORIE

  • 2021 – získání licence k činnosti samosprávného investičního fondu
  • 2019 – vývoj strategie pro algoritmické investování do akcií
  • 2016 – správa prostředků převyšujících 1 milion USD
  • 2014 – první investor, obchodování s 250 tisíci USD
  • 2013 – zavedení trend-followingové strategie pro správu investovaných prostředků
  • 2012 – použití vlastních statistických modelů pro cenovou předpověď
  • 2007 – programování softwarové platformy pro arbitrážní strategie na warrantech a certifikátech
  • 2000 – setkání zakládajících partnerů při studiu fyziky na MFF UK

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNEŘI

RNDr. Jan Šindelář, Ph.D. je absolventem MFF UK, v průběhu studia se zajímal o využitelnost matematických modelů pro obchodování a při působení na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR zkoumal aplikaci Bayesovských metod. Ve Finsku pracoval pro hedgeový fond Estlander & Partners, v Praze pro jihoafrickou investiční banku ABSA a v Abu Zabí pro investiční sekci skupiny Algorythma. Spolu s programováním platformy FINEMATIC připravuje obchodní strategie a zabývá se jejich optimalizací. Zajišťuje rovněž kontakt s klienty.

Mgr. Martin Mixa vystudoval fyziku na MFF UK, při práci na Katedře fyziky kondenzovaných látek se zabýval počítačovým modelováním pohybu atomů při růstu kvantových teček a dalších mikroskopických procesů v oblasti nanotechnologií. Navrhoval a programoval obchodní platformu FINEMATIC, jejímž je hlavním architektem a designérem. Odpovídá především za vývoj softwaru a testování obchodních strategií.