FINEMATIC je český projekt, jehož autoři se potkali v roce 2000 při studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Na základě prvních zkušeností s burzovním obchodováním vznikl v roce 2007 s cílem omezit vliv emocí na tržní transakce.

FINEMATIC využívá unikátních teoretických znalostí i praktických zkušeností, v čemž spočívá jeho konkurenční výhoda. FINEMATIC je od svého počátku transparentní, dodržuje přísné etické zásady a zakládá si na osobním kontaktu s klientem.

Zakladatelé projektu FINEMATIC podnikají jako fyzické osoby a poskytují služby v oblasti správy majetku srovnatelné s obhospodařováním. Jejich činnost nepodléhá dohledu České národní banky.


HISTORIE

  • 2016 – správa prostředků převyšujících 1 milion USD
  • 2014 – první investor, obchodování s 250 tisíci USD
  • 2013 – zavedení trend-followingové strategie pro správu investovaných prostředků
  • 2012 – použití vlastních statistických modelů pro cenovou předpověď
  • 2007 – programování softwarové platformy pro arbitrážní strategie na warrantech a certifikátech
  • 2000 – setkání zakládajících partnerů při studiu fyziky na MFF UK

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNEŘI

RNDr. Jan Šindelář, Ph.D. je absolventem MFF UK, v průběhu studia se zajímal o využitelnost matematických modelů pro obchodování a při působení na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR zkoumal aplikaci Bayesovských metod. Ve Finsku pracoval pro hedgeový fond Estlander & Partners. Spolu s programováním platformy FINEMATIC připravuje obchodní strategie a zabývá se jejich optimalizací. Zajišťuje rovněž kontakt s klienty.

Mgr. Martin Mixa vystudoval fyziku na MFF UK, při práci na Katedře fyziky kondenzovaných látek se zabýval počítačovým modelováním růstu kvantových teček pro použití v nanotechnologiích. Navrhoval a programoval platformu FINEMATIC, které se dnes plně věnuje. Odpovídá především za vývoj sofwaru a právní organizaci projektu.