FINEMATIC využívá principy pozorované od počátku existence kapitálových trhů. Pokročilé spojení matematiky a programování zajišťuje velice rychlé zpracování informací a okamžité zadávání pokynů na burzu. Ověření vstupních hypotéz, testování vyvinutých strategií na datech z minulosti, výběr vhodných výchozích parametrů

a učení se z dat v reálném čase umožňují postupovat zcela systematicky a téměř vynechat lidský faktor. Detailní analýza obchodování a přesné měření výsledků přinášejí neustálé zlepšování matematických modelů.


STRATEGIE

Aplikované strategie, tedy sledování trendů, arbitráž nebo market-making, využívají stálých neefektivit v tvorbě ceny, které vznikají díky velkému množství tržních interakcí a reakcí obchodníků na nové informace. Chování na burzách má statisticky stále stejné vlastnosti, jichž FINEMATIC využívá k odlišení signálu od všudypřítomného šumu. Následná optimální rozhodnutí pak vedou ke konzistentnímu výnosu.

Důležitou součást obchodování tvoří optimalizace zadávání burzovních pokynů. Díky ní lze ke každému provedenému obchodu přidat drobný zisk a vzhledem k velkému množství operací tím vylepšit celkový výsledek.
Ke strategii samozřejmě patří rovněž řízení rizika automatickým modulem běžícím nad všemi algoritmy, jenž každému z nich pro obchodování přiděluje optimální množství finančních prostředků.


VÝSLEDKY

FINEMATIC obchoduje s výnosem % za posledních 12 měsíců a průměrným výnosem % p.a. za dobu od svého založení.
Na graf vývoje hodnoty portfolia se můžete podívat na titulní stránce.