FINEMATIC v rámci své investiční strategie přímo navazuje na činnost a zkušenost svých zakladatelů. Ti již před založením fondu spravovali majetek klientů pomocí vlastního softwaru na algoritmické obchodování. Jejich autonomně obchodující systém využívá principy pozorované od počátku existence kapitálových trhů. Pokročilé spojení matematiky a programování zajišťuje velice rychlé

zpracování informací a okamžité zadávání pokynů na burzu. Ověření vstupních hypotéz, testování vyvinutých strategií na datech z minulosti, výběr vhodných výchozích parametrů a učení se z dat v reálném čase umožňují postupovat zcela systematicky a téměř vynechat lidský faktor. Detailní analýza obchodování a přesné měření výsledků přinášejí neustálé zlepšování matematických modelů.


HISTORICKÝ VÝNOS STRATEGIE

Níže uvedené výsledky prezentují historickou výkonnost investiční strategie připravené pro fond FINEMATIC SICAV, a.s. Výsledky byly dosaženy při reálném obchodování během let 2014 - 2021 v rámci původního projektu FINEMATIC. V něm zakladatelé fondu spravovali majetek investorů pomocí stejné strategie, ale v jiné právní formě (jež nepodléhala dohledu České národní banky). Nejedná se tudíž o výsledky fondu FINEMATIC.

Hrubý historický výnos investiční strategie za posledních 12 měsíců činil % a průměrný roční výnos za dobu od spuštění % p.a.